top of page
ULTRACEL I.png
ULTRACEL II (1).png
ULTRACEL V.png

Ultracel I

Tấm lọc được gấp nếp và ngăn bằng nhôm cán sóng, tăng tiết diện lọc tối đa đồng thời đảm bảo yêu cầu lưu lượng gió và chênh áp chuẩn. Bộ khung lọc có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau theo yêu cầu thiết kế. Phân loại sản phẩm bao gồm lọc lưu lượng gió chuẩn, lưu lượng gió cao, lọc chịu nhiệt, và theo yêu cầu khách hàng.

Ultracel II

Tấm lọc gấp nếp mịn (mini-pleated). Hộp lọc được sản xuất từ nhiều loại vật liệu khác nhau. Đệm kín khí (gioăng) được phun tự động, đảm bảo độ kín 100% theo suốt tuổi thọ hộp lọc. Phân loại sản phẩm bao gồm lưu lượng gió căn bản, vừa, và cao.

Ultracel V

Tấm lọc gấp nếp mịn (mini-pleated) đặt trong hộp lọc chữ V (V-bank) với nhiều kênh V nhằm đạt lưu lượng gió và tiết diện lọc cao nhất. Hộp lọc từ nhiều loại vật liệu khác nhau, làm kín bằng phương pháp đổ keo đặc, đảm bảo hiệu quả lọc suốt tuổi thọ sử dụng.

bottom of page